Тэтгэвэр нэмэхэд зориулж 150,6 тэрбум төгрөгийг төсөвлөжээ.

Мэдээ, мэдээлэл
October 01, 2019
2042

2020 оны улсын төсвийн төсөлд:

  • Хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр эрт тэтгэвэрт гарсан зарим эхчүүд, эмэгтэйчүүдийн тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд 12.7 тэрбум төгрөг
  • Нийгмийн даатгалын сангаас 418.4 мянган хүнд олгох бүх төрлийн тэтгэврийг инфляцтай уялдуулан нэмэгдүүлэхэд 150.6 тэрбум төгрөг
  • 137.5 мянган хүнд олгох нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэхэд 17.5 тэрбум төгрөгийг тусгажээ.
Сэтгэгдэлүүд