Нуранганд дарагдсан иргэдийг аврахаар улс орнууд эрэлч ноход болон аврагчдаа илгээсээр байна.

Мэдээ, мэдээлэл
November 30, -0001
311
-Монгол Улсаас 35 хүн, хоёр нохой
-Грек Улсаас 21 хүн, хоёр нохой
-Ливи Улсаас 55 хүн, дөрвөн нохой
-Герман Улсаас 50 хүн, долоон нохой
-АНУ 100 хүн, зургаан нохой
-Их Британи Улсаас 76 хүн ба ноход /тоо нь тодорхойгүй/
-Энэтхэг Улсаас 100 хүн, тусгайлан бэлтгэгдсэн нохойн анги
-Тайвань Улсаас 130 хүн, эрлийн таван нохой
-Швейцарийн REDOG аврагч нохойн албаны 22 аврагч, 80 мэргэжилтэн, 14 нохой
Чех Улсаас үнэрч нохойтой мэргэжилтнүүд зэрэг 68 хүний бүрэлдэхүүн
Польш Улсаас 76 хүн, найман нохой
Хорват Улсаас 40 хүн 10 нохойн хамт тус тус Турк, Сири Улсад үүрэг гүйцэтгэнэ.
Сэтгэгдэлүүд