Бамбайн шинжилгээний зардлын 70 хувийг даатгалаас хариуцна

Мэдээ, мэдээлэл
March 13, 2023
519
Бамбайн иод шингээлт тодорхойлох оношилгооны 70 хувийг ЭМД-ын сангаас хөнгөлнө. ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоолоор бамбайн иод шингээлт тодорхойлох оношилгоог 40 мянган төгрөг байхаар зохицуулсан бөгөөд үүний 30 хувийг иргэн өөрөө хариуцан төлөхөөр болжээ. 
Харин ЭМД-ын шимтгэлийг нь төрөөс хариуцан төлдөг иргэдийн өндөр өртөгтэй оношилгооны зардлыг даатгалаас бүрэн хариуцна


 
Сэтгэгдэлүүд