Тав хүртэлх насандаа эндсэн нийт хүүхдийн 88.8 хувь нь өвчнөөр нас баржээ.

Мэдээ, мэдээлэл
December 23, 2022
448
Тав хүртэлх насандаа эндсэн хүүхдийн 88.8 хувь нь өвчнөөр, 11.2 хувь нь осол, гэмтлийн улмаас эндсэн бөгөөд 80.2 хувь нь эмнэлэгт, 16.4 хувь нь гэртээ, 3.4 хувь нь бусад газар эндсэн байна.
Э
ндэгдлийн голлох шалтгаан:
- Хотод перинаталь үед үүссэн зарим эмгэг болон төрөлхийн гажиг, хромосомын эмгэг ихэнх хувийг
- Хөдөө орон нутагт гэмтэл, хордлого ба гадны шалтгаант бусад тодорхой эмгэг, перинаталь үед үүссэн зарим эмгэг тус тус эзэлж байна.
 

 
Сэтгэгдэлүүд