Иргэн ажлаас халагдсаны тэтгэмжээс гадна хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг цуцалсны тэтгэмж авах боломжтой

Мэдээ, мэдээлэл
June 13, 2023
521
Хөдөлмөрийн тухай хуульд зааснаар "Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмж"-ээс гадна "ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ХАРИЛЦААГ ЦУЦАЛСНЫ ТЭТГЭМЖ" гэж бий болсон. Харин энэхүү тэтгэмжийг дараах үндэслэлээр олгоно.
Сэтгэгдэлүүд