Баянзүрхчүүд “Нэг хот-Нэг стандарт” болзолт уралдааны шилдгээр шалгарав.

Мэдээ, мэдээлэл
August 20, 2020
191

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас хотын стандарт, норм, дүрэм, журам, хэм хэмжээг мөрдүүлж, иргэдийн ажиллаж амьдрах таатай орчинг бүрдүүлэх зорилгоор 2020 оныг “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жил болгон зарласан. Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн “Нэг хот-Нэг  стандарт болзолт уралдааны II улирлын үр дүнг дүгнэх тухай” А/1005 дугаар захирамжаар “Тэргүүний хороо”-оор I хорооны хамт олон шалгарсан бол “Хэсгийн ахлагч нарын тэргүүний баг” -аар 15 дугаар хороо тус тус шалгарч  өргөмжлөл, мөнгөн шагналаа гардан авлаа.
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас хотын стандарт, норм, дүрэм, журам, хэм хэмжээг мөрдүүлж, иргэдийн ажиллаж амьдрах таатай орчинг бүрдүүлэх зорилгоор 2020 оныг “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жил болгон зарласан. Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн “Нэг хот-Нэг  стандарт болзолт уралдааны II улирлын үр дүнг дүгнэх тухай” А/1005 дугаар захирамжаар “Тэргүүний хороо”-оор I хорооны хамт олон шалгарсан бол “Хэсгийн ахлагч нарын тэргүүний баг” -аар 15 дугаар хороо тус тус шалгарч  өргөмжлөл, мөнгөн шагналаа гардан авлаа.
Сэтгэгдэлүүд