ОРЧИН ҮЕИЙН хамтлаг, дуучдын ТУХАЙ ТОВЧ тэмдэглэл

May 07, 2020
809
Монгол хамтлаг, дуучдын уран бүтээлд монгол “Тэнгэризм” (Тэнгэрчлэх үзэл-үндэсний үзэл) төлөвшиж тогтсон гэж гадны судлаачид үзэж байна

Мөрөөдлийн санаа